Begroting 2017

Met deze begroting 2017 - 2020 geven wij u inzicht in onze speerpunten, activiteiten en plannen voor 2017. De totale begroting is voor deze periode sluitend en dat betekent dat Best financieel gezond is. Wij kunnen in 2017 de gemeente Best verder ontwikkelen zonder lastenverhoging voor de inwoner. We pakken de uitvoering van onze plannen zoveel mogelijk samen op met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties!  

College van burgemeester en wethouders

Speerpunten

Onze speerpunten

Samen aan de slag

Samen aan de slag

Wij geven u als inwoner, ondernemer of maatschappelijke partner ruimte om ideeën en oplossingen aan te dragen. In sommige situaties bent u zelf initiatiefnemer en is de gemeente niet in beeld. Soms helpen we en, waar nodig, nemen we als gemeente zelf initiatief.  

In deze programmabegroting duiden we dit door aan te geven welke rol de gemeente heeft en in welke vorm participatie vorm krijgt in de specifieke programma's.

Zorg voor elkaar

Zorg voor elkaar

In uw leven zijn mensen in uw directe nabijheid, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers, van belang om u zo nodig te helpen. Als zij dit niet kunnen doen, ondersteunen wij u. Hierbij maken we gebruik van uw eigen kracht en talenten. Dit betekent misschien een verandering voor u, maar ook voor de professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties.

Prettig wonen

Prettig wonen

U bent in Best van alle gemakken voorzien. Dorps wonen, maar wel met alle voorzieningen die voor uw dagelijks leven noodzakelijk zijn. Wijken zijn schoon en veilig. De komende jaren worden er nieuwe woningen gebouwd. Ook voor starters, ouderen en in het sociaal segment. Zo kunt u zolang als mogelijk zelfstandig blijven wonen. Onder de noemer ‘Best bijzonder!’ ontstaan steeds meer activiteiten in onze gemeente, waarvan u kunt genieten.  

Energieneutraal en afvalloos

Energieneutraal en afvalloos

Uw kleinkinderen willen straks ook nog van de natuur kunnen genieten. En willen we zuinig omgaan met alles wat de aarde ons biedt. We willen onze aarde schoon en niet uitgeput doorgeven zodat ook zij dat weer kunnen. Een duurzame aarde maken en houden. Daarom willen we dat Best in 2030 
energieneutraal en afvalloos is. Deze ambitie kunnen we niet alleen waarmaken. Wij dagen u uit om met initiatieven te komen en mee te doen. Gezamenlijk gaan we ook het restafval terugdringen. 

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat

We hebben te maken met een veranderende samenleving. Dit klinkt ook door bij de gemeente. Enerzijds is er sprake van toename van taken, zoals in het sociale domein. Anderzijds is er ook sprake van een
nieuwe benaderingswijze waarbij de invloed van u als inwoner op de eigen omgeving groter wordt. In het ruimtelijke domein krijgt dit vorm door de nieuwe Omgevingswet. In het sociale domein worden veel zaken dichter bij de inwoners georganiseerd en krijgt u als inwoners meer kansen voor eigen keuzes.
Hier spelen we met de nieuwe dienstverleningsvisie op in.

Goed bereikbaar

Goed bereikbaar

Best heeft een prima ligging: snelwegen, spoor en zelfs een vliegveld zijn binnen handbereik. Dat is gunstig voor onze economische ontwikkeling. Samen met het Rijk, de Provincie, onze buurgemeenten en ondernemers werken we aan betere bus-, trein- en fietsverbindingen en verbreding van de A58.
Ook als fietser heeft u onze aandacht, vooral uw veiligheid. En om u vaker op de fiets te laten stappen, komen er extra parkeer- en oplaadvoorzieningen en wordt gewerkt aan nog betere fietsverbindingen.

Bruisend Best

Bruisend Best

Ons centrum verandert langzamerhand in een aantrekkelijk en bruisend centrum. Samen met ondernemers, culturele en maatschappelijke organisaties willen we nog meer ruimte bieden voor evenementen. Ook buiten het centrum is veel te beleven. Daarom zetten we samen met organisatoren van evenementen en ondernemers Best meer op de kaart als recreatieve gemeente: ook dat is Best Bijzonder!


Actief in de regio

Actief in de regio

Best heeft veel voorzieningen en onze gemeenschap is sterk. We kunnen veel zelf. Toch heeft de gemeente, net als u, partners in haar directe nabijheid hard nodig. We werken samen met andere gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijfsleven. Samen formuleren we beleid en kopen we bij partners bijvoorbeeld zorg in. We maken deel uit van de Brainport regio. Dat biedt kansen! Zo werken we samen aan vestigingsmogelijkheden voor ondernemers en dus werkgelegenheid.

Belangrijkste onderwerpen en cijfers

Totaal begroot € 67.591.554

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

Typisch Best

Wat is typisch voor Best?

Man-vrouw verhouding

Leeftijdsopbouw inwoners

Ontwikkeling inwoneraantal