Wat mag het kosten?

Bedragen in duizenden euro's

4.1 - Economische zaken

Realisatie 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Lasten

800

1.199

723

708

714

721

Baten

279

366

322

321

324

327

Saldo baten en lasten

521

833

402

387

391

395

Stortingen in de reserves

0

0

0

0

0

0

Bijdragen uit de reserves

24

62

71

21

21

21

Resultaat

496

771

331

366

370

374

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn de lasten € 476.000 lager.

Het belangrijkste verschil is:

  • lagere doorbelasting van overhead en rente aan dit resultaatgebied als gevolg van de gewijzigde BBV-voorschriften (€ 453.000 voordelig)

In het resultaatgebied 4.1 Economische zaken zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.