Overzicht subsidies en bijdragen aan organisaties en instellingen

Product-nummer

Grootboeknummer

Naam van gesubsidieerden

Rekening 2015

Gewijzigde begroting 2016

Begroting 2017

Subsidies welzijnsvoorzieningen

2P0103

6001301

Bevrijdende Vleugels

5.300

3.275

3.300

2P0201

6140117

Gemeente Eindhoven (Veiligheidsfonds)

7.184

7.184

7.198

2P0403

6310409

Centrummanagement

58.964

99.265

99.874

2P0508

6421104

Gymnastiekonderwijs

0

4.000

1.000

2P0507

6420101

De Rungraaf

29.000

0

0

2P0601

6510101

Stichting Cultuurspoor (bibliotheek)

565.771

531.127

528.640

2P0601

6511302

Stichting Cultuurspoor (welzijn)

51.000

51.000

2P0612

6530501

Jeugd-sportverenigingen Best (div.)

31.705

30.890

31.000

2P0612

6530501

Trainingskosten zwemverenigingen

19.730

21.068

21.000

2P0612

6530501

Schoolsportolympiade

4.800

4.800

4.800

2P0612

6530501

Schoolsportkennismaking

1.500

1.650

1.650

2P0604

6540109

Cultuurorganisaties (div.)

78.791

65.760

80.760

2P0507

6650304

Voorschoolse voorzieningen (onderwijsachterstanden GOA, peuterspeelz.)

529.760

481.670

510.696

2P0606

6541103

Monumentensubsidie

1.300

8.250

18.250

2P0606

6541111

Subsidieregeling erfgoed

0

0

7.000

2P0613

6550107

Diverse instellingen2

200

400

404

2P0604

6540109

Stichting Lokale Omroep Best

0

15.635

15.635

2P0704

6614107

Stichting leergeld

8.500

9.662

166.540

2P0704

6614101

Voedselbank Best

8.500

8.500

?

2P0704

6614111

Gemeentelijke Kredietbank 

11.226

10.000

10.000

2P0817

6670201

De Lumens Groep

490.779

490.811

490.600

2P0817

6670201

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

6.116

6.300

6.400

2P0817

6670201

MEE (CJVG)

15.073

23.317

18.417

2P0817

6670201

Preventieactiviteiten huiselijk geweld 

7.400

7.400

7.600

2P0817

6670213

GGZE clientondersteuning

10.220

10.500

10.500

2P0817

6714204

GGZE collectieve preventie

10.505

13.600

13.600

2P0601

6511304

Muziek-, dans en dramaonderwijs

349.034

315.459

315.459

2P0817

6670215

GGZE inloopfunctie

85.587

85.000

85.000

2P0817

6670202

Welzijnsfonds

19.800

19.998

20.000

2P0817

6670208

Stichting Welzijn Best/Oirschot

1.244.243

1.222.200

1.058.406

2P0509

6670101

Bureau Halt

35.500

35.500

35.500

2P0817

6715201

Stichting Zuidzorg (jeugdgezondheidszorg)

336.556

282.950

340.911

2P0509

6670105

Stichting Zuidzorg (Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel)

26.437

31.262

31.000

2P0817

6670207

Vrijwilligersorganisaties

91.525

100.558

100.558

2P0817

6670213

MEE Zuid-Oost Brabant

275.572

275.572

276.000

2P0817

6670214

Alzheimer Zuidoost-Brabant

9.070

2P0817

6670217

Stichting Zelfhulpnetwerk

12.739

2P0617

6560601

Bevordering toerisme

24.400

52.550

52.550

2P0509

6671101

Integrale toegang

269.734

2P0510

6682106

Jeugdhulp algemeen

3.990

2P0817

6670210

Buurthuis Vlinderhei

10.000

13.543

13.543

Subtotaal

4.674.701

4.362.465

4.434.791

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

2P0104

6005101

Metropoolregio Eindhoven (algemene bijdrage)

196.485

224.021

223.957

2P0104

6005102

Metropoolregio Eindhoven (actieplan regio Eindhoven)

101.708

102.053

102.988

2P0104

6005103

Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven

0

167.422

52.237

2P0104

6005106

Campussamenwerking (Brainport International Desk)

10.983

9.450

13.300

2P0104

6005107

Bijdrage bestuurlijk platform

5.742

8.856

8.944

2P0201

6120102

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

1.316.403

1.379.022

1.310.536

2P0403

6310410

Brainport Development

182.322

190.000

190.000

2P0607

6541201

Metropoolregio Eindhoven (bijdrage aan streekarchief)

110.524

99.402

101.131

2P0702

6611201

Ergon bedrijven

12.852

16.200

16.200

2P0702

6611201

Werkvoorzieningsschap De Dommel, bijdrage in bestuurskosten

16.016

16.000

16.000

2P0702

6611201

Werkvoorzieningsschap De Dommel

3.495.788

3.495.788

3.304.096

2P0817

6714201

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidoost-Brabant

468.839

478.155

484.025

2P1204

6970414

Bureau Inkoop en aanbesteding Zuidoost-Brabant (BIZOB)

68.040

107.036

97.000

div

div

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

347.442

309.014

311.672

Subtotaal

6.333.144

6.602.419

6.232.086

Overige bijdragen

2P0311

6210801

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

540

540

540

2P0311

6210801

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

540

540

540

2P0302

6210252

Mensgerichte verkeerseducatie

8.445

10.404

10.404

2P0203

6140301

Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost

35.628

36.567

36.735

2P0202

6140201

Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving

578

471

581

Subtotaal

45.731

48.522

48.800

Totaal Generaal

11.053.575

11.013.406

10.715.677