Dit programma is erop gericht het welvaartsniveau te versterken in de regio in het algemeen en in Best in het bijzonder. Dit wordt bewerkstelligd door het ondernemersklimaat te bevorderen en een evenwichtige economische structuur na te streven. Voor bestaande en nieuwe bedrijven, lokaal en regionaal. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn:

  1. Behouden/bevorderen van de werkgelegenheidsfunctie, inclusief de duurzame economische vitaliteit van het buitengebied.
  2. Het toekomstbestendig maken van de winkel- en voorzieningenstructuur. Dit vereist dat Best zich ontwikkelt van een boodschappencentrum naar een locatie waar je gaat winkelen. Waar winkels, woningen, horeca, kantoren en ateliers samen voor een complete entourage zorgen.
  3. Zuidoost-Nederland doorontwikkelen tot een technologische en economische topregio van wereldformaat.

Belangrijke uitgangspunten zijn veelal het maatschappelijk verantwoord ondernemen en een circulaire economie, waarbij producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.