Dit programma is nieuw en omvat het overzicht van de kosten van overhead gebaseerd op artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).